Manteniment Municipal i Mobilitat

Manteniment Municipal inclou: mobiliari urbà, espais i equipaments públics.

Plaça de la Vila, 1 08650 - Sallent

938 370 200

Miquel Estruch Capdevila

Temes relacionats

Responsable polític

Mapa