Indústria

Inclou: Plans d'ocupació i foment del treball i la industria.

Plaça de la Vila, 1 08650 - Sallent

938 370 200

Cristina Luna Ruiz

Temes relacionats

Responsable polític

Mapa