Codi de conducta dels alts càrrecs

 

El Ple de l’Ajuntament de Sallent va aprovar al Ple Muncipal de caràcter ordinari del 13 de juliol de 2022 el Codi de conducta dels alts càrrecs, acta que pots consultar en aquest enllaç o a l'apartat de documentació.

Aquest document estableix els principis ètics que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs dels ens locals i les normes de conducta que se’n deriven i determinar els principis de bon govern que han de servir per fomentar una millor actuació dels ens locals.

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació establerts en aquesta llei, n’estableixi altres d’addicionals, si escau, i determini les conseqüències d’incomplir-los.

Aquest codi dona compliment al mandat previst en l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-11-2022 15:21