Diagnosi del Pla Local de Joventut 2020-2024

Aquest és el resultat de la iniciativa per part de l’Ajuntament de Sallent d’impulsar el disseny d’un nou Pla de Joventut (PLJ), el qual ha esdevingut una prioritat per l’actual equip de govern amb l’objectiu de desenvolupar unes polítiques de joventut integrals i de qualitat al municipi de Sallent. El Pla Local de Joventut de Sallent 2020-2024 ha d’esdevenir un document estratègic que defineixi les polítiques municipals de joventut dels propers anys.

La principal missió ha de ser garantir l’accés universal i normalitzat de la gent jove als múltiples recursos presents al municipi i al seu entorn, per tal que puguin escollir i construir en llibertat i igualtat d’oportunitats el seu projecte personal i col·lectiu. El Pla Local de Joventut de Sallent impulsarà tot un seguit d’actuacions, programes, projectes i recursos que s’adreçaran a la gent jove del municipi. Consulta el document per veure tota la informació.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12-04-2021 12:49