Àrea de Cicles de la Vida (Infància, Adolescència, Joventut i Gent Gran)

Diagnosi del Pla Local de Joventut 2020-2024

Aquest és el resultat de la iniciativa per part de l’Ajuntament de Sallent d’impulsar el disseny d’un nou Pla de Joventut (PLJ), el qual ha esdevingut una prioritat per l’actual equip de govern amb l’objectiu de desenvolupar unes polítiques de joventut integrals i de qualitat al municipi de Sallent. El Pla Local de Joventut de Sallent 2020-2024 ha d’esdevenir un document estratègic que defineixi les polítiques municipals de joventut dels propers anys.

La principal missió ha de ser garantir l’accés universal i normalitzat de la gent jove als múltiples recursos presents al municipi i al seu entorn, per tal que puguin escollir i construir en llibertat i igualtat d’oportunitats el seu projecte personal i col·lectiu. El Pla Local de Joventut de Sallent impulsarà tot un seguit d’actuacions, programes, projectes i recursos que s’adreçaran a la gent jove del municipi. Consulta el document que trobaràs al final del text per veure la informació.

 

Disseny del Pla Local de Joventut de Sallent 2020-2024

Aquest document pretén ser una primera aproximació a la realitat de les persones joves del municipi de Sallent. La informació recollida en aquesta primera part del Pla Local de Joventut ha configurat la base de les línies estratègiques i de les actuacions que es recolliran en el disseny del document. De manera específica, els plantejaments desenvolupats en aquest disseny configuren el full de ruta de les polítiques de joventut al llarg dels pròxims anys.

De la mateixa manera que en el cas de la diagnosi, les polítiques i propostes recollides en el disseny es divideixen en eixos prioritaris, amb l’objectiu de definir les principals línies d’actuació dels propers anys. En el cas de Sallent, les grans línies d’actuació definides són:

  • Transició a la vida adulta.
  • Participació i cohesió social.

Les accions que integren les línies estratègiques del disseny estan detallades al document que trobaràs a Documentació.

Plaça de la Vila, 1 08650 - Sallent

608 563 013

Sílvia Tardà Serrano

Responsable polític

Informació relacionada