Carme Escámez i Coll

3a. Tinent d'alcalde

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

Regidories

  • Hisenda
  • Personal, que inclou:
    • Recursos humans,
      Serveis generals i Règim intern

Contacte | Twitter

Última revisió 29-04-2021 11:15