Acció Social (Serveis i Polítiques Socials)

L'objectiu bàsic del Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Sallent és contribuir a la consecució d'un nivell més alt de benestar per als habitants de Sallent, especialment d'aquells que pateixen mancances socials importants.

Per aquesta raó, l'Ajuntament ha obert un nou canal d'acostament als serveis socials d'atenció primària: els Serveis Socials Virtuals, per facilitar a totes les persones l'ús d'aquest servei municipal.

Així doncs, els Serveis Socials Virtuals responen a consultes de forma genèrica, i per tal d'aprofundir en el cas, es podrà sol·licitar hora on-line per tal de comentar el cas concret. Volem que els Serveis Socials Virtuals siguin una nova via per apropar els serveis socials i respondre els primers dubtes puguin sorgir.

Consulta aquí el Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de l'Ajuntament de Sallent.
 

Els serveis socials s'estructuren bàsicament en dos nivells d'atenció:

 • D'una banda, atenció individual i/o familiar a través d'hores concertades amb els diferents professionals del servei.
 • I de l'altra, atenció comunitària, a través de projectes i/o serveis dirigits a grups de població amb unes característiques comunes.

Els principals àmbits de treball de l'àrea de serveis socials són:

 • Servei de Primera Acollida de problemes de caire social: llar, família etc.
 • Servei d'atenció a domicili
 • Atenció individualitzada, seguiment de casos i ajudes socials
 • Gestió d'ajuts econòmics
 • Programa PIRMI a rendes mínimes
 • Suport a l'adolescència
 • Programa de Gent Gran: activitats i participació
 • Servei assessoria jurídica (excepte laboral)
 • Atenció a la dona i servei jurídic per la Dona
 • Atenció a la infància i la joventut
 • Atenció a la Tercera Edat i servei de Teleassistència.
 • Programes d'immigració

Accediu als Serveis Socials Virtuals i feu les consultes que considereu oportunes a través del qüestionari.

 

Plaça de la Vila, 1 08650 - Sallent

938 370 200

de dilluns a divendres de 7.30 a 14.45 h

Sílvia Tardà Serrano

Temes relacionats

Responsable polític

Oficines

Servei d'Atenció a l'Entorn Domiciliari (SAED)Torres i Amat08650 - SallentTel. 938 370 200ssocials@sallent.cat

Mapa