Urbanisme, Serveis Tècnics i Obres Públiques

Inclou: Planejament urbanístic, gestió urbanística, disciplina urbanística i obres públiques.

Plaça de la Vila, 1 08650 - Sallent

938 370 200

Miquel Estruch Capdevila

Temes relacionats

Responsable polític

Mapa