Xarxa Local de Consum

La Xarxa Local de Consum (per acrònim, XLC) és una agrupació voluntària d'ens locals, sense personalitat jurídica pròpia, constituïda en l'actualitat per 312 serveis de defensa del consumidor de la província de Barcelona, que neix a proposta i amb el suport de la Diputació de Barcelona, amb la pretensió de:

  • cohesionar les polítiques i programes locals de protecció i defensa de les persones consumidores i usuàries;
  • treballar de manera coordinada, compartir iniciatives, objectius i mitjans i evitar les duplicitats;
  • dinamitzar el consum en l'àmbit local;
  • donar valor afegit als actuals serveis municipals de defensa de les persones consumidores i usuàries.

Passeig de la Vall d'Hebron, 171 08035 - Barcelona

93 402 21 43

Imatges

Mapa

Última revisió 2022-10-14 12:33:23