Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat és una associació de municipis compromesos amb el medi ambient per avançar cap a un desenvolupament sostenible.

Fou creada el 16 de juliol de 1997 en l'assemblea constitutiva que va tenir lloc a Manresa, on 118 municipis van formalitzar la seva adhesió, i actualment constitueix una plataforma de cooperació i intercanvi on els municipis troben un marc adequat per discutir els seus problemes, les seves inquietuds, les seves necessitats, les seves experiències, i promoure i dur a terme projectes d'interès comú.

Objectius

  • Impulsar polítiques locals encaminades cap a un model de desenvolupament sostenible.
  • Potenciar el desenvolupament de les Agendes 21 Locals i definir metodologies per a la seva implantació.
  • Constituir un instrument de cooperació i intercanvi d'experiències en el camp del desenvolupament sostenible.
  • Fomentar la participació de tots els sectors econòmics i socials dels municipis en el procés de desenvolupament de les Agendes 21 Locals i en la realització de projectes que se'n derivin.
  • Potenciar accions conjuntes amb altres xarxes i associacions espanyoles i europees que treballin en el camp de la sostenibilitat.
  • Compartir recursos i experiències per al desenvolupament de plans i programes orientats a solucionar problemes ambientals.
  • Incrementar el pes específic de les ciutats i els pobles mitjans i petits en l'àmbit europeu.

Comte d'Urgell, 187 08036 - Barcelonès

93 402 22 22

Imatges

Mapa

Última revisió 2022-10-14 13:00:33