Residència i Centre de Dia Sant Bernat

La Residència Sant Bernat té 45 places de residència assistida i 8 places de llar residència.

* El servei de llar residència per a gent gran és un servei d'acolliment residencial de caràcter permanent o temporal per a persones grans que vulguin ingressar-hi.

L'objectiu de la llar residència és facilitar un entorn compensatori de la llar.

Les funcions pròpies són:

 1. Allotjament
 2. Manutenció
 3. Acolliment i convivència
 4. Suport personal

Els destinataris d'aquest servei són persones grans amb un grau d'autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, però que requereixen un determinat nivell d'organització i suport personal.

* El servei de residència assistida per a gent gran és un servei d'acolliment residencial de caràcter permanent i d'assistència integral a les AVD per a persones grans amb dependències.

Els objectius de la residència assistida són:

 1. Facilitar un entorn compensatori de la llar, adequat i adaptat a les necessitats d'assistència.
 2. Afavorir la recuperació i manteniment del màxim grau d'autonomia personal i social.

Les funcions pròpies de la residència assistida són:

 1. Allotjament
 2. Manutenció
 3. Acolliment i convivència
 4. Atenció personal en les AVD
 5. Hàbits d'autonomia
 6. Dinamització sociocultural
 7. Manteniment de les funcions físiques i cognitives
 8. Bugaderia i repàs de roba
 9. Higiene personal
 10. Suport social
 11. Atenció familiar adreçada a l'afavoriment de les relacions de família de l'usuari i el seu entorn
 12. Garantir l'assistència sanitària

Els destinataris d'aquest servei són persones grans que no tenen un grau d'autonomia suficient per realitzar les AVD que necessiten constant atenció i supervisió i que les seves circumstàncies sòcio-familiars requereixen la substitució de la llar.

* Serveis complementaris: podologia i perruqueria

Sant Bernat, 32 08650 - Sallent

938 370 093

938 372 268

Horari d'atenció de la directora del centre: de dilluns a divendres de 10h a 16h, prèvia hora concertada. Horari d'atenció de la responsable higiènic sanitària: de dilluns a divendres de 10h a 13h, prèvia hora concertada.

Maria Rosa Igual

Imatges

Mapa

Enllaços

Et pot interessar

Última revisió 2023-01-16 10:55:52