Serveis Municipals

Inclou: Neteja de la via pública, subministrament d'aigua, enllumenat públic, cementiri i tanatori, parcs i jardins, manteniment i espais públics, recollida selectiva d'escombraries, sistema de sanejament, clavegueram i mobiliari urbà

Plaça de la Vila, 1 08650 - Sallent

938 370 200

Miquel Estruch Capdevila

Responsable polític

Mapa