Educador social pel Centre Obert (SIAF)

Educador social pel Centre Obert (SIAF) –laboral temporal mitja jornada_022022/SS-LINT.

L’objecte d’aquesta convocatòria és la regulació del procés de selecció pel sistema de concurs i entrevista per contractar un/a educador/a social pel Centre obert del Servei d’Infància, adolescència i família (SIAF) que forma part de l’Àrea Serveis socials a mitja jornada i com a personal laboral interí per vacant i posterior creació d’una borsa de treball de caràcter temporal per a possibles substitucions del mateix que es puguin produir.