Administratiu/va delineant Serveis Tècnics (grup C1)

Administratiu/va delineant pels Serveis Tècnics (grup C1) de l'Ajuntament de Sallent

Per raons de màxima urgència, l’Ajuntament de Sallent necessita incorporar de forma immediata amb nomenament de caràcter funcionari interí una persona en el lloc de treball d’ADMINISTRATIU/VA DELINEANT a l’àrea de Serveis Tècnics per cobertura d’una baixa per incapacitat temporal.

Presentació de candidatures

Enviar el currículum vitae actualitzat al correu electrònic a recursoshumans@sallent.cat

Termini fins al dilluns 3 d'octubre de 2022, inclòs. Es programaran les entrevistes a partir del 7 d'octubre en aquest apartat web.

Requisits mínims

  • Titulació de batxiller (LOE) o de tècnic (LOE), Cicle Formatiu de Grau Superior (preferentment de la família professional d’Edificació i Obra Civil) o titulació equivalent que habiliti per a l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball.

  • Nivell de suficiència (C1) de català.

  • Es puntuarà disposar de coneixements elevats del programa informàtic AUTOCAD.

  • Es valorarà amb puntuació addicional tenir experiència en despatxos d’arquitectura i/o en temes d’Habitatge.

 

Per conèixer les funcions i característiques del lloc de treball, consulta el document adjunt.