Selecció per raons de màxima urgència d'un/a administratiu/va per la Policia Local (laboral temporal)

Es fa pública la llista provisional dels candidats/es admesos i exclosos per participar en la selecció d'un/a administratiu/va per a la Policia Local mitjançant concurs i entrevista (contracte laboral temporal per obra i servei determinat).

Termini per presentar esmenes i reclamacions: dimarts 8 de juny de 2021 inclòs.