Selecció netejador/a Programa Rubik 8 (laboral temporal)

Selecció per contractar un/a netejador/a per a la Residència municipal amb jornada de 25 hores setmanals i per un període de 6 mesos. Està inclòs en el Programa RUBIK del Consell Comarcal del Bages per l’ocupació social i pretén, mitjançant els incentius, donar oportunitats laborals a aquelles persones que per diferents motius presenten especials dificultats d’accés al món laboral.