Procés selectiu 4 llocs de treball Plans Locals Ocupació 2022

Per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 31 de maig de 2022, s’han aprovat la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu per raons de màxima urgència de diferents perfils:  un agent cívic, netejador/a, oficial de manteniment pel pavelló i dinamitzador/a juvenil que es finançaran amb càrrec al Fons de prestació del “Pla de reactivació de l’ocupació” per al 2022, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2022 – Modalitat de suport als plans locals d’ocupació – de la Diputació de Barcelona. Aquest programa pretenen contribuir en l´execució de Plans locals d´Ocupació i així   millorar l´ocupabilitat de les persones aturades.