Comissió de serveis per Responsable operatiu dels Serveis Econòmics (TAE grup A1)

L’Ajuntament de Sallent disposa d’una plaça a la seva plantilla de personal funcionari vacant del grup A, subgrup A1, dotada pressupostàriament per al exercici 2022. Vinculada a aquesta plaça, disposa a la seva RLLT d’un lloc de treball de Responsable operatiu dels Serveis Econòmics, del qual en convoca la provisió per comissió de serveis.