Educador/a social (Centre obert SIAF)

Educador social pel Centre Obert (SIAF) – laboral temporal per vacant mitja jornada

L’objecte d’aquesta oferta de feina és incorporar un/a educador/a social pel Centre obert del Servei d’Infància, adolescència i família (SIAF) que forma part de l’Àrea Serveis Socials de l'Ajuntament de Sallent a mitja jornada i com a personal laboral temporal per vacant.

Requisits i condicions de treball

  • Titulació obligatòria: Diplomatura en Educació Social o titulació equivalent que habiliti per l’exercici d’aquestes funcions.
  • Mitja jornada (18,75 h setmanals). La jornada de treball s’adequarà a les necessitats i especificitats del servei.
  • Contracte com a personal laboral temporal per vacant.

Interessats/des enviar el CV actualitzat a través del correu electrònic ssocials@sallent.cat