español  |  english  |  français
Contactar     Mapa web     Plànol

Subvencions pública concurrència (entitats)

Subvencions pública concurrència (entitats)

El Ple de l'Ajuntament de Sallent en sessió celebrada el dia 8 de juliol de 2020 va adoptar l'acord d'aprovació inicial de les bases específiques reguladores per l'atorgament de subvencions a les entitats i persones físiques en règim de concurrència competitiva per a l'any 2020; que han esdevingut aprovades definitivament.
El dia 15 d'octubre de 2020, es publica al BOPB l'anunci corresponent a la convocatòria pública; podent sol·licitar la corresponent subvenció durant un termini d'un mes comptats a partir del dia següent de la publicació de l'esmentat anunci.
El termini per presentar les sol·licituds ha estat del 16 d'octubre al 16 de novembre de 2020, ambdós inclosos.
La Junta de Govern Local celebrada el dia 24 de novembre d'enguany, d'acord amb les actes de les comissions de valoracions ha acordat aprovar l'atorgament de les subvencions mitjançant règim de concurrència competitiva per a cada beneficiari segons la línia d'Educació, Cultura i Festes, Cultura/Artistes Locals, Joventut, Serveis Social/Política d'igualtat i d'Esports de les subvencions presentades dins la convocatòria pública corresponent aquest any 2020.
Us recordem que el pagament de la subvenció es realitzarà d'un sol cop prèvia presentació del model justificatiu de despeses que podeu descarregar i que caldrà presentar al registre general de l'Ajuntament de Sallent degudament complimentat abans del dia 31 de desembre de 2020.
 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25/11/2020 09:22
Ajuntament de Sallent  Plaça de la Vila, 1   08650  Sallent  T. 938 370 200
Diputació de Barcelona