español  |  english  |  français
Contactar     Mapa web     Plànol

Pressupostos municipals 2021

Pressupostos municipals 2021
Publicat: Dimarts 29/12/2020
El ple de l'Ajuntament de Sallent aprova uns pressupostos clarament expansius i determinats per les inversions i l'impacte de la pandèmia.

 

La previsió inicial del pressupost de l'Ajuntament de Sallent per l´any  2021 és de 13.520.165€, que representa una increment de més d'un 42% ; 4 milions d'euros més respecte el pressupost inicial de l´any 2020.

PLe telemàtic extraordinari de pressupostos 22 de desembre del 2020
PLe telemàtic extraordinari de pressupostos 22 de desembre del 2020
El ple de l'Ajuntament de Sallent ha aprovat el pressupost municipal pel 2021 amb els vots a favor del govern d'ERC, i les abstencions de Junts i Fem Poble, el qual ascendeix a 13.520.165 euros, i dels quals 4.489.665 euros són per inversions.

El pressupost inicial per l'exercici 2021 està basat en 6 eixos fonamentals:

  • Congelació de tipus impositius en les ordenances fiscals per a l'exercici 2021.
  • Descens del nivell d'ingressos corrents destinats al funcionament ordinari de l'ajuntament a causa de la menor previsió d'ingressos per impostos sensibles a la crisis econòmica (IAE, IIVTNU) i menor previsió d'ingressos per taxes, que no es compensa amb l'increment de previsió de subvencions.
  • Descens de la previsió d'ingressos en serveis afectats per la crisi de la Covid-19 (residència, escola de música, activitats esportives i de lleure).
  • Voluntat de l'equip de govern mantenir i reforçar els serveis que l'ajuntament de Sallent ofereix a la ciutadania, prestant-los de forma més eficient i potenciant aquells serveis que permetin fer front a la crisis econòmica, sanitària i social provocada pel Covid-19.
  • Posada en marxa d'un extens programa d'inversions valorat en 4.489.665 euros.
  • Suspensió dels objectius establerts per la llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que permetran incrementar el volum de despesa de l'entitat per fer front als reptes de 2021.

Es tracta d'un pressupost marcat per la crisi de la Covid-19. De fet, una primera mesura per donar resposta a la situació va ser la de no incrementar la pressió fiscal sobre la ciutadania congelant els tipus impositius en les ordenances fiscals per l'exercici 2021.

Pel que fa al conjunt de la despesa corrent més els retorns de préstecs, pel 2021 és de 9.030.500 euros (un 3,17% superior al pressupost inicial de 2020). En aquest sentit, es prioritza la despesa destinada a polítiques socials, educació, cultura i esport, així com les polítiques destinades a ocupació i reactivació econòmica.

Pel que fa als serveis públics, és licitarà el nou servei de neteja amb una dotació econòmica molt superior respecte aquest 2020. Està previst que aquest nou contracte inclogui un major número d'hores de servei per destinar-los a nous equipaments, i a equipaments educatius, culturals i d'atenció ciutadana, com a mesura de prevenció i higiene per la Covid-19.

D'altra banda, les noves inversions suposen un impacte en el  pressupost de 4,4 milions d'euros (4 milions d'euros més respecte el pressupost inicial de l'exercici 2020).  L'Ajuntament prioritza la construcció d'una nova residència per a la gent gran, obres que es realitzaran al Passatge de les Vinyes, Passeig Guillem Viñas, Urbanització i canvi d'ubicació de l'envelat del c/. Verge del Pilar, adquisició de vivendes d'habitatges cooperatius, actuacions als barris de Verge de Fussimanya i Poble nou, construcció d'un gimnàs, adequació de la zona esportiva –entre la pista coberta i de darrera el pavelló-, actuacions en camins rurals, ajuts per incentivar als particulars per inversions en plaques fotovoltaiques, entre d'altres.

Segons la regidora d'Hisenda, Carme Escámez, “aquests són uns pressupostos clarament expansius i condicionats als efectes de la pandèmia que estem vivint i, també al fet  de la suspensió dels objectius establerts per la llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que permetran incrementar el volum de despesa de l'entitat per fer front als reptes de 2021”. Escámez afegeix: “tenim la possibilitat que durant l'any 2021 es portin a terme modificacions de crèdit pressupostari d'aproximadament uns 339 mil euros  finançats amb romanents de tresoreria per tal de poder donar millor resposta a situacions derivades principalment de la Covid 19”, d'altra banda continua dient “És necessari que Sallent tingui una nova residència per a la gent gran, entre d'altres inversions, és per això que el pressupost del 2021 incorpora 4,4 milions d'euros de noves inversions les quals seran finançades amb recursos aliens”.

Segons l'Alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, els comptes de l'Ajuntament de Sallent per l'exercici 2021 “impliquen la continuació de la voluntat de l'equip de govern de portar a terme una gestió més racional i eficient de la despesa: això significa que amb menys diners, l'Ajuntament pugui oferir els mateixos serveis i que aquests siguin de millor qualitat.” Ribalta ha emfatitzat també la clara aposta de l'equip de govern per potenciar polítiques socials, culturals i totes les necessàries per poder fer front la crisi sanitària, econòmica i social que estem vivint. D'altra banda, remarca el fet de que durant l'any 2021  està previst portar a terme projectes molt importants d'inversió per la ciutadania, i conseqüentment, ajudar també a la reactivació econòmica a través de la inversió i la despesa pública.

En l'últim mes s'han portat a terme diferents reunions amb els grups municipals de la corporació per explicar, debatre i intentar consensuar l'elaboració del pressupost.

Segons Oriol Ribalta, l'any 2021 serà un any de molts reptes tant pel que fa als efectes de la crisi sanitària, econòmica i social, i a l'inici d' importants projectes d'inversió i de serveis que l'equip de govern té previstos. Ribalta remarca la voluntat de consens de l'equip de govern amb tots els grups polítics per fer avançar el poble. Són els primers pressupostos sense vots en contra, ja que s'hi han incorporat la gran majoria de peticions de la oposició.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 31/12/2020 09:13
Ajuntament de Sallent  Plaça de la Vila, 1   08650  Sallent  T. 938 370 200
Diputació de Barcelona