español  |  english  |  français
Contactar     Mapa web     Plànol

Ple d'ordenances 2019

Ple d'ordenances 2019
Publicat: Diumenge 03/11/2019
El ple municipal de Sallent aprova les ordenances fiscals per l'exercici de l'any 2020

 

L'Ajuntament de Sallent va celebrar el passat dimarts 29 d'octubre un ple per aprovar de forma inicial les ordenances fiscals que determinaran els impostos amb els que l'Ajuntament de Sallent comptarà el pròxim any 2020 per a prestar els seus serveis a la ciutadania.

 

Aquesta presa de decisions, tal i com es va exposar detalladament al ple, “no ha estat fàcil ni volguda per l'equip de govern” i ha estat condicionada a les previsions que indiquen que, si no s'actua, l'Ajuntament de Sallent tancarà l'any 2020 amb unes despeses de funcionament ordinari superior als seus ingressos.

 

Tal i com es pot veure en el gràfic següent, la despesa que duu a terme l'Ajuntament de Sallent per la prestació dels seus serveis, està creixent de forma continuada al llarg dels anys, ja que els darrers anys el consistori ha iniciat nous serveis, ha apostat per la consolidació d'altres i ha realitzat inversions importants que suposen noves despeses de manteniment per l'Ajuntament.

Ple ordenances 2019 grafic1
Ple ordenances 2019 grafic1

 

Aquest increment de la despesa de l'Ajuntament al llarg dels anys, però, no s'ha vist traduïda en un increment dels ingressos per a poder-la sostenir. Segons l'Alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, “l'anterior equip de govern va optar per a dur a terme una política de reducció continuada dels impostos sobre els béns immobles (IBI) i sobre les plusvàlues a través de baixades continuades dels valors cadastrals.”

Aquesta forma d'actuar ha estat possible en aquests darrers anys perquè l'Ajuntament partia d'una situació en la que els impostos amb què comptava eren molt superiors a la despesa. Carme Escamez, regidora d'Hisenda, assegura que “aquesta política ha provocat també que any rere any s'hagi disminuït sistemàticament el marge positiu entre ingressos i despeses amb què l'Ajuntament comptava.” En aquesta línia, les dades de què l'Ajuntament disposa el mes d'octubre d'enguany, indiquen que aquest any 2019 no hi haurà marge entre els ingressos corrents de l'ajuntament i la despesa corrent pel seu funcionament, tal i com es pot veure en el gràfic de sota. En aquest sentit, destaca Escamez, “les previsions per a l'exercici 2020 indiquen que, si no s'actua, en aquest exercici les despeses de funcionament de l'ajuntament ja seran superiors als ingressos.”

 Evolució d'ingressos i despeses 2016-2020

Ple ordenances 2019 grafic2
Ple ordenances 2019 grafic2
  

La regidora d'Hisenda manifesta, a més, que “l'anterior equip de govern era conscient d'aquesta situació i així ho va exposar en la memòria d'alcaldia de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019, però sorprenentment tot i conèixer la situació, al 2019 només es van incrementar els impostos a les empreses, provocant a nivell global una nova disminució dels ingressos pel consistori.”

L'equip de govern d'Esquerra Republicana, sorgit de les passades eleccions del mes de maig, ha optat per redreçar de manera imminent aquesta situació. Segons l'Alcalde, Oriol Ribalta “al llarg del 2020 patirem en la gestió del dia dia perquè ens obligarà a reduir despesa. Per això, estem treballant en l'anàlisi dels serveis que presta l'Ajuntament per a millorar-ne la seva eficiència i reduir-ne el cost i en una auditoria de personal per a obtenir informació sobre les possibilitats d'optimització d'aquesta despesa”. Amb aquestes actuacions, per tant, es preveu dur a terme una reducció de la despesa que ajudarà a corregir en part la situació de dèficit prevista per l'exercici 2020.

 

Situar els ingressos de l'ajuntament per sobre de la despesa és un moviment complex, per la dinàmica que havia agafat els últims anys,  i  per aquest motiu ha estat imprescindible plantejar una correcció en la baixada d'impostos realitzada en els últims anys per tal d'equilibrar-los amb el volum de despesa que s'ha heretat de l'anterior equip de govern.

Les inversions

Per últim, només afegir que l'esforç d'inversió realitzat per l'antic equip de govern a l'any 2018 ha provocat que l'Ajuntament de Sallent hagi hagut d'elaborar un pla econòmic financer mitjançant el qual haurà de demostrar a l'any 2020 que és un ajuntament que pot afrontar la despesa que suposen els seus serveis i les seves inversions.

Segons l'Alcalde, “cal destacar que el romanent de tresoreria de l'Ajuntament de Sallent permet tenir  una base econòmica segura, tot i que són coses molt diferents eixugar la diferència entre despeses i ingressos amb l'estalvi”.

Per l'Ajuntament de Sallent és important poder assolir aquest objectiu a l'any 2020, perquè aquest fet implicarà que a partir de l'any 2021 l'actual equip de govern podrà dur a terme els projectes d'inversió, com per exemple la residència.

 

Si no es fessin aquestes mesures correctores, assegura Ribalta, ”l'any 2020 no es podria demostrar que les finances de l'ajuntament de Sallent estan equilibrades i, en conseqüència, no seria fins a l'any 2023 que es podrien iniciar els projectes d'inversió de l'actual equip de govern, cosa de la que és totalment conscient l'anterior equip de govern.”  

En aquest entorn, el ple municipal de l'Ajuntament de Sallent va aprovar dimarts al vespre de forma inicial les noves ordenances fiscals per l'any 2020, amb els vots favorables d'ERC (7) i els vots en contra de Junts per Sallent (3) i Fem Poble (2), acordant amb els grups de l'oposició que, si en el període d'exposició pública d'aquestes ordenances es produïssin les circumstàncies que indiquessin que no és necessari un ajust de la dimensió prevista actualment, s'acordaria un descens dels tipus impositius previstos.

 

Un recàrrec del 50% per a immobles desocupats, entre les novetats

 

Com a novetat per aquest 2020 s'inclou en l'ordenança fiscal reguladora de l'IBI el desenvolupament d'un recàrrec del 50% per tots aquells immobles d'ús residencial que es troben desocupats amb caràcter permanent ja que aquest 2019, finalment, s'ha aprovat el real decret llei 7/2019 d'1 de març de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer que desenvolupa, tot i que de forma molt genèrica, els requisits per a establir aquest recàrrec.

L'objectiu és incidir en el mercat del lloguer i rebaixar els preus dels lloguers a Sallent.

 

Pel que fa a l'IBI, es corregeix parcialment la baixada continuada per tal d'adequar-la al nivell de la despesa, que de moment, realitza l'Ajuntament de Sallent, retornant al nivell de l'any 2017-2018 i, per tant, els sallentins i sallentines no pagaran més del que pagaven en aquests anys. El que representarà en valors absoluts aquest increment per una família que actualment paga 200 euros és de 18,86 euros, o pel que paga 300 euros serà de 28,29 euros.

En relació a l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, s'incrementen en 20 punts les bonificacions relatives a transmissions per causa de mort a favor dels seus descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptants per tal de protegir aquests actes de la pujada de tipus impositiu prevista.

D'altra banda, s'aplicarà l'ordenança fiscal que contempla la tributació per a les pedreres, que l'antic equip de govern, durant anys, ha deixat de recaptar.

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 03/11/2019 12:50
Ajuntament de Sallent  Plaça de la Vila, 1   08650  Sallent  T. 938 370 200
Diputació de Barcelona