español  |  english  |  français
Contactar     Mapa web     Plànol

7a Modificació Puntual del POUM

7a Modificació Puntual del POUM
7a Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal en l'àmbit de l'antiga Fàbrica Vella al terme municipal de Sallent

Aquesta modificació ha estat promoguda per l'Ajuntament de Sallent i té per objectiu una revisió i ajust dels sistemes urbanístics en sòls que tenen diverses classificacions i qualificacions. S'alterna la zonificació a l'ús urbanístic dels espais lliures i equipaments, garantint el manteniment de la superfície i la funcionalitat dels sistemes objecte de modificació.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de la  Catalunya Central, en la sessió de 19 de juliol de 2018, va aprovar definitivament la 7a modificació puntual del POUM supeditant-ne la presentació del text refós i la publicació al DOGC.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, de data 6 de novembre de 2018, va donar la conformitat al text refós de la 7a Modificació Puntual tramès per l'Ajuntament en compliment de l'acord d'aprovació definitiva de la Comissió Territorial del 19 de juliol de 2018.

La resolució de l'aprovació definitiva es va publicar al DOGC núm.7777 del dia 31 de desembre de 2018 junt amb les normes urbanístiques corresponents.

La vigència d'aquesta modificació puntual s'inicia el mateix dia de la publicació de l'acord d'aprovació definitiva al DOCG i mantindrà la seva vigència mentre no es produeixi la seva modificació.

Es pot consultar la 7a modificació puntual aprovada clicant en aquest enllaç.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09/01/2019 09:55
Ajuntament de Sallent  Plaça de la Vila, 1   08650  Sallent  T. 938 370 200
Diputació de Barcelona