español  |  english  |  français
Contactar     Mapa web     Plànol

3a Modificació Puntual del POUM (3.1)

3a Modificació Puntual del POUM (3.1)
La 3a Modificació Puntual del POUM (3.1) va ser aprovada definitivament pel conseller de Territori i Urbanisme en data 13 d'abril de 2015 i publicada al DOGC núm.6998 del dia 16 de novembre de 2015, relativa a l'ampliació de l'activitat industrial preexistent, de reordenar sistemes d'equipaments i zones verdes del polígon industrial procedents del sector SUD-10, i concretament:
  • Delimitar un polígon d'actuació urbanística discontinu, de sòl urbà no consolidat, que correspon a l'àmbit del sector SUD-10 i nous terrenys propers a Cabrianes.
  • Situar més proper al nucli de Cabrianes part dels terrenys actualment qualificats d'equipament públic i que provenen, en part, del Pla Parcial SUD-10, d'ampliació del polígon industrial Berenguer II.
  • Millorar la connectivitat entre el polígon industrial i l'àrea residencial de Cabrianes amb el traçat d'un nou carrer, en continuïtat amb la trama urbana existent.
  • Agrupar part dels equipaments dispersos  del polígon Can Berenguer, en una peça de major dimensió propera del nucli de Cabrianes.
  • Ampliar la zona industrial del polígon en continuïtat a l'existent i revisar els paràmetres de l'edificació.
Es pot consultar la modificació puntual 3.1 aprovada clicant els 3 arxius adjunts:
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02/09/2016 09:28
Ajuntament de Sallent  Plaça de la Vila, 1   08650  Sallent  T. 938 370 200
Diputació de Barcelona