español  |  english  |  français
Contactar     Mapa web     Plànol

1a Modificació Puntual del POUM

1a Modificació Puntual del POUM
1a Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal en l'àmbit d'ampliació del polígon industrial Can Berenguer - Cabrianes (Sallent)

 

La Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central en sessió celebrada en data 2 de maig de 2012 va aprovar definitivament la 1a modificació puntual del POUM.

 

Descripció documentació

TOM 1:

1. Memòria informativa

2. Memòria justificativa

3. Memòria d'ordenació

4. Agenda i avaluació econòmica i financera

5. Normes urbanístiques

6. Plànols

7. Annexos:

- Annex 1: Estudi justificatiu de les ampliacions de les àrees logístiques de Cabrianes de Stradivarius

- Annex 2: Estudi justificatiu de l'alçada de la nau

- Annex 3: Declaració d'interès públic de l'actuació

- Annex 4: Certificat de l'Ajuntament sobre la no existència d'activitat extractiva

- Annex 5: Certificat del registre de la propietat sobre la titularitat de les finques

- Annex 6: Informe de resposta de les al.legacions

- Annex 7: Determinacions de planejament dels informes de les administracions i organismes públics

 

TOM 2:

- Annex 8: Memòria ambiental

- Annex 9: Informe de sostenibilitat ambiental

 

TOM 3:

- Annex 10: Estudi d'avaluació de la mobilitat generada

 

TOM 4:

- Annex 11: Estudi d'inundabilitat

 

* NOTA: Per poder consultar la normativa i els plànols de la 1a modificació puntual del POUM caldrà clicar el document TOM 1 i per la consulta de la resta de toms caldrà clicar a l'enllaç (URL externa - Registre de planejament urbanístic de Catalunya).

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02/09/2016 09:28
Ajuntament de Sallent  Plaça de la Vila, 1   08650  Sallent  T. 938 370 200
Diputació de Barcelona