español  |  english  |  français
Contactar     Mapa web     Plànol

10a Modificació puntual del POUM (aprovació inicial) Òmnibus III

10a Modificació puntual del POUM (aprovació inicial) Òmnibus III

El Ple de l'Ajuntament celebrat el dia 25 de setembre de 2019, es va acordar aprovar inicialment la Modificació Puntual núm.10 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sallent, Òmnibus III.

 

Així com també, la submissió a informació pública del mateix, pel termini d'un mes a comptar des de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació a l'àmbit municipal o supramunicipal, al Tauler d'Anuncis de la Corporació, així com a la pàgina web de l'Ajuntament (www.sallent.cat), a l'efecte que puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions que es tinguin per convenients, podent consultar-se el mateix de dilluns a divendres, de 8:00h a 14:30h, i els dimarts a la tarda de 17h a 19h, al Servei d'Urbanisme de l'Ajuntament de Sallent.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17/10/2019 12:12
Ajuntament de Sallent  Plaça de la Vila, 1   08650  Sallent  T. 938 370 200
Diputació de Barcelona