Subvencions Serveis Socials (ajuts individuals infants i joves) - PAF

 

El Ple de l'Ajuntament que va tenir lloc el dia 13 de maig de 2020 va adoptar l'acord d'aprovar inicialment les bases específiques reguladores per la concessió de d'ajuts individuals per a l'adquisició de llibres de text, per a la realització d'activitats extraescolars i transport vinculat a l'escolarització, per a famílies amb necessitats socioeconòmiques pel curs 2020-2021 en règim de concurrència competitiva.

El termini per presentar sol·licituds es va iniciar a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al BOPB (01/07/2020) i va finalitzar el dia 31 de juliol de 2020. El model de sol·licitud complimentat es va presentar al Registre General d'entrada de l'Ajuntament de Sallent.

El Ple de l’Ajuntament que va tenir lloc el dia 12 de maig de 2021, va aprovar inicialment la modificació de les bases esmentades, per tal que durant aquest any 2021 es puguin justificar les despeses dels llibres fins al setembre de 2021.

I en el mateix Ple es va aprovar inicialment les noves bases reguladores que a partir d’ara no seran per curs escolar, sinó per any natural i pressupostari. Aquestes bases romandran en exposició pública durant un termini de 20 dies a comptar a partir de la publicació del mateix anunci al BOPB i al tauler d’anuncis.

S’ha obert convocatòria pública per presentar les sol·licituds al registre de l’Ajuntament amb el model normalitzat a partir del dia 19 de gener fins al 20 de febrer de 2020, ambdós inclosos.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-01-2022 15:14