Microcrèdits

 

El Ple Municipal de caràcter extraordinari, en sessió celebrada el dia 5 d’abril de 2023, va adoptar l’acord d’aprovació inicial de les bases específiques reguladores per a la concessió de “microcrèdits” per afavorir el món empresarial local i la seva consolidació, del municipi de Sallent.

S’ha obert la convocatòria per presentar la sol·licitud per obtenir un microcrèdit. El termini comença a partir del dia següent a la publicació de la convocatòria al BOPB i finalitza en el termini de 30 dies naturals, és a dir, des del 8 de juny i fins al 7 de juliol de 2023. Qualsevol sol·licitud entrada fora d’aquest termini no serà vàlida.

Per poder demanar els microcrèdits, cal presentar els dos formularis complimentats (annex 1 i annex 2) i amb la documentació necessària al registre general de l'Ajuntament (presencialment o telemàticament en aquest enllaç).

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12-06-2023 12:51