Operaris de producció

Oferta publicada a la web el 6 de juny de 2023.

L'objectiu d'aquest lloc és l’execució d’operacions pròpies dels processos productius. Segons la secció de fàbrica a què se li assigni, les seves funcions seran les que consten a continuació. El lloc de treball és a Sallent.

Funcions principals

 • Tasques d'abocament, reglatge i vibració del formigó.
 • Càrrega i descàrrega de materials.
 • Muntatge i desmuntatge de motlles.
 • Protecció dels elements formigonats.
 • Tall, doblegat i armat de ferralla.
 • Soldadura de fil i/o elèctrode.
 • Maquinària: trepant, cisalla, radial, bufador, plegadora, punxonadora...
 • Conducció de carretó, dúmper, bou, pont grua...

Requisits

 • Formació: Formació Professional FP branca similar relacionada amb el lloc.
 • Experiència prèvia en construcció, o soldadura, ferralla, en maquinària de taller o eines de mà. Es valorarà molt positivament experiència prèvia en prefabricat de formigó.
 • Imprescindible disposar de vehicle propi per desplaçar-se al centre de treball.
 • Bona condició física. No tenir vertigen a l'alçada. Destresa visual i auditiva.

Horari i lloc de treball

 • Disponibilitat per treballar en torns rotatius de dilluns a divendres (actualment torn de matí de 7:00-15:15 h, i central de 08:00 a 17:15 h). Per necessitats de la producció és possible que s'implanti també torn de tarda, que sol ser de 14.15 a 22.30 h).
 • Lloc de treball: Sallent.

Interessats/des enviar CV a  sll.promoeconomica@sallent.cat