Selecció 3 auxiliars administratius/ves Plans Locals Ocupació 2023

En compliment dels acords de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 9 de maig de 2023, es fa públic que s’ha aprovat la convocatòria i les bases que regeixen el procés selectiu que permeti contractar tres auxiliars administratius/ves a través de Plans Locals d’Ocupació com a personal laboral temporal a jornada completa per diferents àrees municipals amb referència 022023/PO-LPO.

Termini de presentació d’esmenes fins 23 de juny de 2023 inclòs.

Consulta les bases a continuació.