Resultats de la gestió de serveis

 

En aquest apartat et mostrem el recull de la gestió realitzada en relació amb les incidències, queixes o suggeriments rebuts per part de la ciutadania segons tipologia, nombre de peticions i si les incidències han estat resoltes.

Llistat d'incidències rebudes segons àmbits (2021)

> Descarrega't l'arxiu en Excel

Àmbit Nº peticions Resoltes No resoltes
Parcs i zones verdes 30 30 /
Residus i recollida de voluminosos 56 55 1
Comunicació 3 3 /
Enllumenat públic 28 28 /
Trànsit 3 3 /
Transport urbà 2 2 /
Urbanisme i via pública 109 108 1
Altres incidències 14 14 /
TOTAL 245 243 2

 

 

Relació d'incidències resoltes i pendents (2021)

Estat peticions Nº peticions
Peticions resoltes 243
Peticions pendents de resoldre 2
TOTAL 245

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-03-2022 14:28