Premi de Poesia Josep Fàbregas i Capell

Vols participar al XXVII Premi de Poesia Josep Fàbregas i Capell? 

Bases de participació

CONVOCA: Ajuntament de Sallent-Comissió Premi de Poesia Josep Fàbregas i Capell.

LLIURAMENT DELS POEMARIS: Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Sallent, Plaça de la Vila, 1. 08650 SALLENT

JURAT: El jurat estarà format per Rosa Maria Arrazola, David Madueño, Eduard Miró, Jaume Invernon i el guanyador de la passada edició Raymond Aguiló Bartolome.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DELS POEMARIS: El termini d’admissió de les obres acabarà el 31 de juliol de 2022.

LLIURAMENT DEL PREMI: El lliurament del premi tindrà lloc el 22 d’octubre de 2022.

DOTACIÓ DEL PREMI: Publicació de l’obra guanyadora a la col·lecció LAU de Témenos edicions i 300 euros.

Bases

Aquest premi vol estimular la creació d’obres de poesia en llengua catalana.

Hi poden optar persones majors de 18 anys, amb poemes originals i inèdits.

Es presentaran escrits a una sola cara, amb una extensió mínima de 250 versos i màxima de 400, formant la unitat d’un llibre.

S’han de presentar per quintuplicat, mecanografiats a doble espai i per una sola cara, amb lletra Times New Roman o similar i mida 12.

També es presentarà una copia en suport informàtic —USB o CD—, en un format de processador de textos compatible amb Windows.

Les obres aniran dins d’un sobre, a l’exterior del qual haurà de figurar-hi el títol de l’obra i el lema, s’hi adjuntarà un altre sobre tancat, a l’exterior del qual apuntarà el títol de l’obra i a l’interior les dades personals de l’autor/a: nom, cognoms, edat, domicili, població, telèfon i correu electrònic.

Els treballs s’hauran d’enviar a l’adreça facilitada en aquestes bases indicant en l’exterior del sobre XXVII Premi de Poesia Josep Fàbregas i Capell “Vila de Sallent”

No seran tingudes en compte les obres que hagin estat premiades en altres certàmens.

Les obres no podran ser retirades pel seu autor per fer-hi correccions o ampliar-ne el text, així com tampoc renunciar al premi. Aquest, però, pot ser declarat desert si les obres presentades a judici del jurat no reuneixen els mèrits suficients.

La presentació de les obres pressuposa l’acceptació integra d’aquestes bases.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-03-2022 07:22