AMO Assemblees Municipals Obertes

En què consisteix una AMO?

La ciutadania presenta propostes concretes pel poble, les quals seran elevades a l'Ajuntament. Per cada AMO se'n podran discutir fins a cinc, i la més votada és la que arribarà al ple.

Qui pot participar en una AMO?

Totes les entitats i/o persones majors de 16 anys.

Com?

S'ha d'inscriure i dir que volen participar, presencialment a l'Ajuntament o telemàticament (la informació es detalla segons cada convocatòria).

Qui tria les propostes que van a l'AMO?

Una comissió formada per dos representants de les entitats i un/a veí o veïna del municipi.

Quantes AMO es faran?

Dues a l'any. Cal tenir en compte que des de l'esclat de l'emergència sanitària de la COVID-19, el març de 2020, aquestes assemblees no s'han pogut celebrar.

Les noves convocatòries seran informades a l'apartat de participació ciutadana de la web municipal i a les xarxes socials de l'Ajuntament (Instagram i Facebook).

Per què és important participar en una AMO?

Perquè és una manera de fer arribar les inquietuds del poble a l'Ajuntament.

> Consulta el reglament

Convocatòries i actes de les Assembles Municipals Obertes

08650 - Sallent

Última revisió 2022-03-21 08:30:30