Pressupostos i plantilles


Pressupostos, plantilles i calendaris fiscals de l'Ajuntament de Sallent i els seus ens adscrits.

En aquesta pàgina trobareu tot allò publicat al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris...), a les plantilles, així com també els calendaris fiscals de l'exercici en curs.

Podeu accedir a la inforrmació pressupostària del Centre d'Informació i Documentacio Oficials

  Selecciona la categoria que vulguis consultar
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 24-03-2021 16:59