Urbanisme i territori

Inclou: Planejament urbanístic, gestió urbanística, disciplina urbanística i habitatge.

Plaça de la Vila, 1 08650 - Sallent

938 370 200

Miquel Estruch Capdevila

Responsable polític

Mapa