Règim interior

Inclou: Administració general, personal, RRHH i atenció ciutadana.

Plaça de la Vila, 1 08650 - Sallent

938 370 200

Oriol Ribalta Pineda

Responsable polític

Mapa