Consell de Poble de Cabrianes

CONSELL DE POBLE DE CABRIANES

Reglament

Ple 22 de novembre de 2007

BOPB 24 de gener de 2008

Secretari

Xavier Torrentallé

T. 938 370 200

torrentallesx@sallent.cat

Composició

Presidència:

Regidor designat per l'Alcalde a proposta del cap de la llista més votada a l'àmbit territorial de Cabrianes

 

Junta de veïns:

Un terç dels regidors de l'Ajuntament de Sallent.

Assemblea de Cabrianes:

Òrgan de participació d'aquest Consell de Poble i es regularà pel seu propi reglament.

Secretari.

Règim de sessions

Sessió ordinària cada mes.

Convocatòria amb ordre del dia mínim amb dos dies hàbils d'antelació.

Renovació

Presidència i Junta de veïns cada vegada que hi hagi renovació de la corporació municipal.

Assemblea de Cabrianes, segons el seu reglament.

08650 - Sallent

Última revisió 2022-04-26 14:01:20