Declaració responsable d'obertura d'activitat

Se sotmeten al règim de comunicació prèvia d'activitats innòcues les activitats no incloses en cap de les següents normatives: Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, Llei 11/2009, del 6 de juliol, dels espectacles públics i les activitats recreatives, Llei 16/2009, de 22 de juliol, de centres de culte, Decret 164/2010 de 9 de novembre, de regulació dels habitatges d'ús turístic ni a cap altra llicència sectorial de competència municipal.

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o bé el seu representant legal. En aquest cas s'ha d'aportar el document que acrediti la representació.

Canals de tramitació

PresencialmentOficina Municipal d'Informació i Atenció al Ciutadà (OMIAC)Plaça de la Vila, 108650 - Sallent (Barcelona)

Preu

La tramitació de la comunicació d'activitats innòcues està subjecta a taxa segons Ordenança Fiscal núm. 31, en vigor.

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-06-2021 08:17