español  |  english  |  français
Contactar     Mapa web     Plànol

Subvencions Serveis Socials (Ajuts individuals infants i joves)

Subvencions Serveis Socials (Ajuts individuals infants i joves)

El Ple de l'Ajuntament de Sallent en sessió celebrada el dia 13 de febrer de 2019 va adoptar l'acord d'aprovar inicialment les bases específiques reguladores per la concessió d'ajuts individuals per la realització d'activitats d'estiu, per l'adquisició de llibres de text, per la realització d'activitats extraescolars i de lleure dels infants i joves del municipi de Sallent i de transport vinculat a l'escolarització, corresponent al curs 2019-2020.

Les bases es troben exposades al públic durant el termini de 20 dies a comptar a partir del dia següent de la publicació d'aquest anunci al BOPB i al tauler d'anuncis de la Corporació, durant els quals es podran presentar reclamacions, quedant definitivament aprovades si durant aquest termini no es presenta cap reclamació. Una vegada aprovades definitivament s'obrirà la convocatòria pública per presentar la sol·licitud dels ajuts.

El contingut de les esmentades bases es poden consultar als arxius adjunts.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11/03/2019 09:51
Ajuntament de Sallent  Plaça de la Vila, 1   08650  Sallent  T. 938 370 200
Diputació de Barcelona