español  |  english  |  français
Contactar     Mapa web     Plànol

Subvencions pública concurrència (entitats)

Subvencions pública concurrència (entitats)

La Junta de Govern Local celebrada el dia 25 de setembre de 2018, va adoptar l'acord d'atorgar les subvencions a les entitats en règim de pública concurrència per aquest any 2018.

D'acord amb l'article 13 de les bases reguladores, la persona física o jurídica beneficiària de la subvenció haurà d'aportar-ne la justificació a l'Ajuntament de Sallent, un cop realitzada l'activitat objecte de la subvenció; en tot cas, es fixa com a data límit per a la presentació de la justificació el 30 de novembre de 2018; excepcionalment únicament aquelles entitats que realitzin l'activitat objecte de subvenció durant el mes de desembre, podran presentar la justificació fins al dia 30 de desembre de 2018. Us informem que transcorregut aquest termini i no es presenti la justificació, aquesta subvenció es perdrà.

Per tant, cal presentar la justificació complimentant i signant el model adjunt (Justificació Subvenció) al registre de l'Ajuntament de Sallent.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17/10/2018 10:52
Ajuntament de Sallent  Plaça de la Vila, 1   08650  Sallent  T. 938 370 200
Diputació de Barcelona