español  |  english  |  français
Contactar     Mapa web     Plànol

Subvencions pública concurrència (entitats)

Subvencions pública concurrència (entitats)

El Ple de l'Ajuntament de Sallent en sessió celebrada el dia 13 de març de 2019 va adoptar l'acord d'aprovació inicial de les bases específiques reguladores per l'atorgament de subvencions a les entitats i persones físiques en règim de concurrència competitiva per a l'any 2019.

L'acord, així com les bases es troben exposats al públic durant el termini de 20 dies a comptar a partir del dia següent de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d'anuncis de la corporació, durant els quals es podran presentar reclamacions.

 

S'acaba el termini d'exposició pública el dia 22/05/19.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 23/04/2019 10:36
Ajuntament de Sallent  Plaça de la Vila, 1   08650  Sallent  T. 938 370 200
Diputació de Barcelona