español  |  english  |  français
Contactar     Mapa web     Plànol

Subvencions per rehabilitació d’immobles inclosos dins l’àmbit delimitat pel Pla de Barris de Sallent (Llei de Barris)

Subvencions per rehabilitació d’immobles inclosos dins l’àmbit delimitat pel Pla de Barris de Sallent (Llei de Barris)

Amb l'objectiu d'afavorir l'ús residencial del barri de la Riba del Llobregat, millorar l'estètica dels edificis del barri i unificar-ne els criteris d'aparença exterior, per tal de millorar les condicions d'habitabilitat dels habitatges i tornar al mercat els edificis abandonats, l'Ajuntament de Sallent publica aquestes bases per als ajuts a la rehabilitació d'immobles inclosos dins l'àmbit de la Riba del Llobregat.

Els immobles objecte de la subvenció han d'estar inclosos en l'àrea urbana delimitada en el programa de barris (vegeu annex 2 de les bases específiques) i complir els requisits necessaris per accedir a aquesta convocatòria (vegeu annex 1 de les bases).

Aquestes bases recullen el procediment de concessió de les subvencions, en règim de concurrència competitiva.

 

Quines obres se subvencionen?
.- Obres per millorar les condicions d'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
.- Obres de rehabilitació d'elements comuns i/o cobertes.
.- Obres d'adequació de les instal·lacions de gas, electricitat, aigua i sanejament a la normativa vigent.
.- Obres de rehabilitació de façanes.Com sol·licitar-ho?
Omplint el model oficial de sol·licitud d'ajut i presentant-lo al registre de l'Ajuntament de Sallent, junt amb la documentació que s'especifica, entre el dia 2 de febrer fins al dia 30 d'octubre de 2018.Quan s'han de realitzar les obres?
Una vegada notificada la concessió de l'ajut les obres s'hauran de començar com a màxim durant els tres mesos següents al d'haver obtingut prèviament la Llicència. Si aquesta marca altres terminis es tindran en compte. A efectes de la tramitació de la subvenció les obres hauran d'estar acabades, pagades i justificades abans del 30 d'octubre de 2018. Aquest termini es podrà ampliar de forma justificada i excepcional fins al 30 de desembre si l'interessat ho demana i l'informe del tècnic municipal, expedit a aquest efecte, ho considera.


Vols cedir l'habitatge per a lloguer social?
Les quantitats subvencionades podran arribar al 80% de l'import de la intervenció si el propietari de l'immoble cedeix el mateix a l'Ajuntament perquè aquest el pugui llogar a preus socials. Aquesta cessió estarà subjecte a la signatura del conveni corresponent atenent a l'import de la subvenció amb una durada mínima de tres anys (annex 3).

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 07/06/2018 15:17
Ajuntament de Sallent  Plaça de la Vila, 1   08650  Sallent  T. 938 370 200
Diputació de Barcelona