español  |  english  |  français
Contactar     Mapa web     Plànol

S’inicia la instal·lació d’una caldera de biomassa i sistema domòtic a l’edifici ‘contramestres’

S’inicia la instal·lació d’una caldera de biomassa i sistema domòtic a l’edifici ‘contramestres’
Publicat: Dimarts 03/03/2020

Un cop finalitzades les obres de l'espai  juvenil ‘Turn-on', s'iniciarà la instal·lació d'una caldera de biomassa per a calefactar els diferents espais que comparteixen l'edifici ‘Contramestres'.

Calefactar amb energia renovable

En el marc de l'aposta de l'Ajuntament de Sallent per la sostenibilitat ambiental s'ha seleccionat una caldera de biomassa  per la climatització dels espais, de forma que l'energia emprada serà d'origen renovable.

La biomassa que s'utilitzarà és pèl·let, un material granulat que es fabrica a partir de serradures de fusta. La seva combustió es considera neutra d'emissions de gasos d'efectes hivernacle, ja que el CO2 que emet la seva combustió equival al mateix CO2 que absorbeix la planta per créixer.

La calor generada per la combustió del pèl·let s'utilitza per escalfar un dipòsit d'aigua (anomenat dipòsit d'inèrcia), el qual actua de capçalera per a distribuir la calor a les diferents estances.

Sistema domòtic

Atès que els espais que s'han de climatitzar presenten horaris de funcionament i perfils d'usos molt dispars, s'ha previst que el sistema de calefacció estigui governat domòticament amb un miniserver de Loxone. Això permet ajustar la demanda a les necessitats, sense perdre de vista l'eficiència energètica i el confort tèrmic, ja que permet parametritzar aspectes com les temperatures mínimes, màximes i antigel, els horaris de funcionament en mode estalvi o a temperatura de confort, etc. per tal d'evitar-ne un ús abusiu o possibles descuits.

A banda de regular el sistema de calefacció, també ofereix un registre tèrmic per detectar avaries o disconforts, que es poden notificar a l'instant a fi efecte de poder actuar immediatament si es detecta cap anomalia.

En ser gestionable remotament, permet programar-ne l'ús diferit així com l'arrencada instantània sense requeriment presencial, de manera que es pot activar o desactivar la calefacció des de qualsevol lloc, a través d'una senzilla i intuïtiva aplicació mòbil.

A més, en tractar-se d'un sistema escalable, ens garanteix la possibilitat d'ampliacions per a futurs usos no previstos inicialment.

Sistema modular

La instal·lació interior s'ha dissenyat de forma que si, en un futur es decideix dotar de refrigeració a l'edifici, aquesta es podria implementar fàcilment a tot l'edifici aprofitant la instal·lació que s'executarà. La instal·lació també admetria la connexió de noves dependències, ja que es preveu que la simultaneïtat d'usos sigui baixa. Més endavant, depenent del perfil d'ús que acabi tenint, no es descarta completar l'edifici amb una instal·lació fotovoltaica.

Aquesta instal·lació constitueix un assaig de la línia a seguir en un futur per a totes les dependències que depenen de la gestió municipal: eficiència energètica, energies renovables i control intel·ligent.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 03/03/2020 19:54
Ajuntament de Sallent  Plaça de la Vila, 1   08650  Sallent  T. 938 370 200
Diputació de Barcelona