español  |  english  |  français
Contactar     Mapa web     Plànol

Oberta la convocatòria per l’ajut que ofereix la Generalitat de Catalunya a treballadors autònoms davant la crisi de la COVID-19

Oberta la convocatòria per l’ajut que ofereix la Generalitat de Catalunya a treballadors autònoms davant la crisi de la COVID-19
Publicat: Dimecres 08/04/2020
Sallent, 8 d'abril del 2020.

Des del passat dilluns, 6 de març, que està oberta i disponible la convocatòria de l'ajut que ofereix la Generalitat de Catalunya per a les persones treballadores autònomes per compensació de pèrdues econòmiques arran de la crisi sanitària de la COVID-19.

Entre d'altres, l'ajut sol·licitant és incompatible amb qualsevol altra ajuda o prestació pública o privada destinada a la mateixa finalitat, és a dir, resulta incompatible amb la prestació extraordinària per cessament de l'activitat que es sol·licita a la Mútua per cobrar el 70% de la base reguladora de la persona autònoma. El termini de presentació de les sol·licituds és del 6 d'abril al 5 de maig del 2020. La quantia de l'ajut pot ser fins a un màxim de 2.000 euros, d'acord amb el que preveu l'article 15.1 del Decret llei 7/2020, de 17 de març. En cap cas, l'import de l'ajut serà inferior a 100 euros ni superior a 2.000 euros.

Procediment de concessió de l'ajut i persones beneficiàries

El procediment de concessió d'aquest ajut és de concurrència no competitiva, i es resol fins a exhaurir el crèdit disponible. Les persones beneficiàries d'aquest ajut són autònoms, persona física, donades d'alta com a treballadores autònomes al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA) amb domicili fiscal

Requisits per obtenir l'ajut

Entre d'altres condicions, les persones que vulguin obtenir l'ajut han de complir els següents requisits:

  1. Ser persona treballadora autònoma persona física. No s'inclouen els treballadors autònoms socis de societats mercantils, de societats civils privades, de comunitats de béns, de cooperatives,...
  2. No disposar de fons alternatius d'ingressos. En aquest sentit, la base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible ha de ser igual o inferior a 25.000 euros en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual.
  3. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.
  4. Estar en situació d'alta al RETA, com a mínim, durant el primer trimestre del 2020.
  5. Tenir el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball de la persona sol·licitant de la subvenció en un municipi de Catalunya.
  6. En el cas de persones joves que han estat beneficiàries de l'ajut regulat a la Resolució TSF/1985/2019, de 15 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2019, només poden accedir a aquest ajut aquelles que, en data 1 de març de 2020.
  7. Haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l'aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
  8. Haver patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació en el mes de març de 2020, en comparació amb el mateix mes de l'any anterior, com a conseqüència dels efectes del COVID-19.

Es pot consultar tota la informació relativa a aquest ajut i la contesta de preguntes freqüents al següent enllaç.

Per a qualsevol dubte o aclariment, trucar al Servei de Promoció Econòmica al telèfon 93.820.61.92 o enviar un correu a l´adreça sll.promoeconomica@sallent.cat

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 08/04/2020 01:22
Ajuntament de Sallent  Plaça de la Vila, 1   08650  Sallent  T. 938 370 200
Diputació de Barcelona