español  |  english  |  français
Contactar     Mapa web     Plànol

El ple de Sallent aprova uns pressupostos basats en la prudència i en la gestió eficient dels serveis

El ple de Sallent aprova uns pressupostos basats en la prudència i en la gestió eficient dels serveis
foto

El ple de l'Ajuntament de Sallent ha aprovat aquest dimarts un pressupost municipal per a l'exercici 2020 que ascendeix a 9.478.870,18 euros. En la seva elaboració s'ha tingut en compte l'obligació legal de complir els objectius d'estabilitat pressupostària, regla de la despesa i sostenibilitat financera, després de l'aprovació del Pla Econòmic Financer en el ple municipal del passat mes de desembre. L'aplicació d'aquest Pla Econòmic Financer és conseqüència del trencament de l'estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa en la liquidació del pressupost municipal de l'any 2018.

Per aquest motiu, el nou pressupost municipal es basa en criteris de prudència. Les previsions d'ingressos i despeses s'han realitzat en funció de les execucions dels exercicis 2017, 2018 i 2019, sense preveure ingressos o subvencions que no siguin previsibles ni estiguin confirmades, i incloent reduccions en la despesa per tal d'equilibrar el pressupost.

El pressupost per l'exercici 2020 està basat en 5 eixos fonamentals. Per una banda, donar compliment al Pla Econòmic Financer per tenir marge i poder executar, a partir de l'any 2021, el programa de l'equip de govern. En segon lloc, la necessitat de reequilibrar els ingressos i la despesa de funcionament ordinari de l'Ajuntament per assegurar a mig i llarg termini el manteniment dels serveis que es presten a la ciutadania. El tercer eix passa per mantenir el nivell d'ingressos corrents, destinats al funcionament de l'Ajuntament, davant d'una situació d'increment de despeses per l'actualització de preus de contractes i increments salarials.  El quart eix respon a la voluntat de l'equip de govern de mantenir els serveis que ofereix el consistori a la ciutadania, prestant-los de forma més eficient, prioritzant la cobertura dels serveis i l'atenció a les persones, el desenvolupament econòmic i la cultura. Finalment, el darrer eix correspon a la finalització dins de l'exercici 2020 d'un important volum d'inversions iniciades l'any 2019 per un valor de 2 milions d'euros.

Pel que fa a les inversions principals que es duran a terme aquest any, hi trobem millores al camp de futbol, a l'escorxador, a la zona peatonal del Passeig del Pont Vell a l'Institut, la rehabilitació de la Casa Torres Amat, construcció tram de clavegueram al Carrer Sta Llúcia, entre d'altres.

D'altra banda, les noves inversions suposen un impacte en el  pressupost de 391 mil euros. Entre aquestes inversions cal destacar les obres que es realitzaran al Passatge de les Vinyes, millores a la via pública, equipaments culturals, camins rurals, equipaments esportius, entre d'altres.  

Pel que fa al conjunt de la despesa corrent més les amortitzacions de préstecs, pel 2020 és de 8.752.670, 18 euros (un 0,8% superior al pressupost inicial de 2019).

Segons la regidora d'Hisenda, Carme Escàmez, “aquests són uns pressupostos ajustats al compliment d'una llei, per tal que a partir de l'any vinent puguem executar amb llibertat el programa de govern sorgit de les urnes.” Escàmez va afegir: “Tenim la possibilitat de que en el transcurs de l'any 2020 es puguin realitzar modificacions de crèdits, incorporant noves inversions o bé tenir la possibilitat de poder realitzar més despesa, en el cas que l'Ajuntament obtingui finançaments addicionals dels que s'han pressupostat -com ara en el cas que el consistori rebi noves subvencions o bé quan la previsió d'ingressos possibles, com el recàrrec a pisos buits sobre l'IBI, es facin efectius-”.

Segons l'Alcalde, Oriol Ribalta, els comptes aprovats de l'Ajuntament de Sallent “suposen que la gestió que ja iniciada del nou equip de govern està encarada a ser molt més eficient: amb menys diners, l'Ajuntament oferirà els mateixos serveis i que aquests siguin de millor qualitat.” Ribalta ha emfatitzat també “la clara aposta de l'equip de govern per no fer una reducció en l'àmbit cultural ni social”. D'altra banda, remarca que durant l'any 2020 l'equip de govern treballarà amb iniciatives que el pressupost no contempla econòmicament però que donaran sortida a serveis directament relacionats amb habitatge i serveis socials.

En els darrers mesos s'han convocat diverses reunions amb els grups municipals de la corporació per explicar, debatre i intentar consensuar l'elaboració del pressupost, amb la voluntat que siguin uns pressupostos al màxim de participatius entre tots els representants de l'Ajuntament.

Segons Carme Escàmez, “l'any 2020 serà un any per valorar la capacitat real que té l'Ajuntament de cara a emprendre importants projectes d'inversió i de serveis que el nou equip de govern té previstos  de cara al futur.”

Finalment, Ribalta va remarcar durant el ple que “l'elaboració del pressupost està condicionada a preparar l'estructura financera de l'ajuntament per tal de poder afrontar una gran inversió com és la residència. Sense aquestes mesures, en un futur seria pràcticament impossible que l'ajuntament pogués fer una inversió similar”.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 18/02/2020 22:31
Ajuntament de Sallent  Plaça de la Vila, 1   08650  Sallent  T. 938 370 200
Diputació de Barcelona