español  |  english  |  français
Contactar     Mapa web     Plànol

Aprovades definitivament les bases atorgament subvencions per rehabilitació immobles anteriors any 1925

Aprovades definitivament les bases atorgament subvencions per rehabilitació immobles anteriors any 1925
Data de l'anunci: Del 16/11/2015 al 31/12/2020

 

S'obre convocatòria per sol.licitar subvenció per a la rehabilitació d'immobles construïts amb anterioritat a l'any 1925

.- Es fa públic que s'han aprovat definitivament les bases específiques per a l'atorgament de subvencions per a la rehabilitació d'immobles de Sallent construïts amb anterioritat a l'any 1925.

.- Les bases íntegres es transcriuen literalment a l'anunci publicat al BOPB del dia 16 de novembre de 2015. Es pot consultar les bases aprovades clicant l'arxiu adjunt.

.- El termini per presentar sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de les bases el BOPB i finalitzarà el 31 de desembre de 2015. L'Ajuntament anualment obrirà nova convocatòria.

.- Les obres que poden acollir-se dins d'aquests ajuts són les que permeten obtenir l'adequació estructural i funcional d'un edifici, i concretament queden definides en els següents punts:

3.1. Obres per a millorar les condicions d'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.

3.2. Obres de rehabilitació de cobertes.

3.3. Obres de rehabilitació de façanes.

3.4. Millora de les instal·lacions comunes dels edificis d'aigua, gas i/o electricitat.

3.5. Obres que garanteixin la seguretat constructiva, estabilitat, resistència, fermesa i solidesa d'un edifici.

.- Per accedir a les subvencions s'haurà de sol.licitar per escrit en el model oficial que es pot obtenir a les oficines municipals i/o clicant l'arxiu de sota, un cop omplert presentar-lo al Registre d'Entrada de l'Ajuntament amb tota la documentació necessària.

 

Data i hora de publicació oficial: 16 Novembre 2015, 10:24h
Id Cat
Ajuntament de Sallent  Plaça de la Vila, 1   08650  Sallent  T. 938 370 200
Diputació de Barcelona