español  |  english  |  français
Contactar     Mapa web     Plànol

Ordenances fiscals 2018

Ordenances fiscals 2018

Documentació

Fitxer pdf  Ordenança Fiscal 00.- Ordenança general de gestió liquidació inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal 224Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 01. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. 100Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 02 - IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 71Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 03. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 66Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 04. IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 82Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 05 - IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES 71Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 06-TAXA PER SERVEIS GENERALS 43Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 07-TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 42Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 08-TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS ASSISTENCIALS DE LA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA 38Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 10-CONTRIBUCIONS ESPECIALS 62Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 11-TAXA PER L'EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 54Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 12 -TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D'ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D'URBANISME 54Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 14-TAXA DE CLAVEGUERAM 41Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 15- TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RESIDUS MUNICIPALS 85Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 16-TAXA PER LA LLICÈNCIA D'AUTOTAXI 35Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 17-TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL 45Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 18-TAXA INSPECCIÓ CALDERES DE VAPOR, MOTORS, TRANSFORMADORS, ASCENSORS 43Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 19-TAXA PER LA RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT 34Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 20-TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'ENSENYAMENT ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS 137Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 21-TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI I ALTRES SERVEIS ASSISTENCIALS 38Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 22-TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 53Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 24-TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I AL VOLADA DE LA VIA PÚBLICA 54Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 25-TAXA PER APROFIT.ESPECIAL DEL DOMINI PUBL.LOCAL, A FAVOR D'EMP. EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMIN. D'INTERÈS GRAL 49Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 26-TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC 40Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 27-TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES,RESERVES VIA PÚBLICA 56Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 28-TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA 49Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 29-TAXA PER LA INSTAL.LACIÓ DE QUIOSCOS EN LA VIA PÚBLICA 49Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 30-TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA,.. 52Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 31 -TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L'ACTIVITAT 68Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 32-TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE L'ENVELAT MUNICIPAL 37Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 33-ORDENANÇA GENERAL DE PREUS PÚBLICS 53Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança Fiscal 36-TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES INSTAL.LACIONS ESPAI CULTURAL FÀBRICA VELLA 29Kb - pdf
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 30/07/2018 12:21
Ajuntament de Sallent  Plaça de la Vila, 1   08650  Sallent  T. 938 370 200
Diputació de Barcelona