español  |  english  |  français
Contactar     Mapa web     Plànol

Ordenances fiscals 2017

Ordenances fiscals 2017

Documentació

Fitxer pdf  Ordenança fiscal 00 - ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS 207Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança fiscal 01 - IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES PLE GENER 2017 99Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança fiscal 02 - IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 71Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança fiscal 03 - IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 65Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança fiscal 04 - IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 82Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança fiscal 05 - IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 71Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança fiscal 06 - TAXES PER SERVEIS GENERALS 43Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança fiscal 07 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 42Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança fiscal 08 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS ASSISTENCIALS DE LA RESIDÈNCIA D’AVIS I CENTRE DE DIA 38Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança fiscal 10 - CONTRIBUCIONS ESPECIALS 62Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança fiscal 11 - TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 54Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança fiscal 12 - TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME 54Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança fiscal 14 - TAXA DE CLAVEGUERAM 41Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança fiscal 15 - TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS 86Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança fiscal 16 - TAXA PER LA LLICÈNCIA D’AUTOTAXI 35Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança fiscal 17 - TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL 45Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança fiscal 19 - TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA 32Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança fiscal 20 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS 117Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança fiscal 21 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI I ALTRES SERVEIS ASSISTENCIALS 38Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança fiscal 22 - TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 53Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança fiscal 24 - TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSOL, EL SOL I LA VOLADA DE LA VIA PUBLICA 54Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança fiscal 25 - TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS 48Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança fiscal 26 - TAXA PER L’OCUPACIO DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIO, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTINTOLS, BASTI 40Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança fiscal 27 - TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PUBLICA PER A APARCAMENT, CARREGA I DESCARREGA D 56Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança fiscal 28 - TAXA PER L’OCUPACIO DE TERRENYS D’US PUBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA 50Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança fiscal 29 - TAXA PER LA INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA 49Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança fiscal 30 - TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PUBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER 50Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança fiscal 31 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMET 66Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança fiscal 32 - TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE L’ENVELAT MUNICIPAL 37Kb - pdfFitxer pdf  Ordenança fiscal 33 - ORDENANÇA GENERAL DE PREUS PÚBLICS 39Kb - pdf
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 22/03/2018 16:56
Ajuntament de Sallent  Plaça de la Vila, 1   08650  Sallent  T. 938 370 200
Diputació de Barcelona